เติมน้ำใจกับหลินจือมิน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 บริษัท 1577 โฮมชอปปิ้ง จำกัด ร่วมกับ บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด จัดแคมเปญ “เติมน้ำใจ กับ หลินจือมิน” มอบเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 914,530บาท ให้กับคลินิกผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี โดยทุกกล่องของการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หลินจือมิน ผ่านช่องทาง1577ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ –30เมษายน พ.ศ.2562หลินจือมิน จะบริจาคเงิน30บาท ต่อกล่อง โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี นายแพทย์ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด และคุณอรธิชา คชพงษ์ธนาดุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท1577โฮมชอปปิ้ง จำกัด เป็นผู้มอบเงินให้กับโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมี นายแพทย์สมชาติ สุจริตรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา รับมอบเงินเพื่อนำไปพัฒนาระบบ OPD Smart Digital ต่อไป