Cart Wheel Chair DIY เพื่อผู้ป่วยและผู้พิการยากไร้

ในวันเสาร์ 16 มี.ค. 62 ที่ผ่านมา งานนี้เราให้อาสามาช่วยกันดัดแปลงรถเข็นห้างเก่า..ให้กลายเป็นรถเข็นผู้ป่วยคันใหม่ ซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้ว รถเข็นเหล่านี้จะถูกจัดส่งไปให้ผู้ป่วยที่ได้ลงทะเบียนไว้ทั่วทั้งประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แม้จำนวนอาสาจะมีไม่มาก แต่ทุกคนก็ร่วมมือกันจนทำสำเร็จครบ 20 คันตามเป้าหมาย กว่าจะออกมาเป็นรถเข็นดัดแปลง 1 คัน เราต้องอาศัยทักษะ และแรงกายอย่างมากจากพี่ๆ ฝ่ายช่าง ฝ่ายขัดลบคมที่ต้องละเอียดถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้รถเข็นมีส่วนแหลมคมไปบาดผู้ใช้ ฝ่ายพ่นสีที่ทำให้รถเข็นออกมาสวยงาม และฝ่ายเย็บหมอนรองแขน ที่ตั้งใจเย็บจนทำสำเร็จถึง 48 ใบ และสุดท้าย ถ้าไม่ได้พี่ราตรี จากแผนก Logistic ที่อาสานำผ้าไปเย็บเป็นปลอกหมอนให้เราทั้งหมด งานก็อาจจะเสร็จช้ากว่านี้มาก ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ